Terapi

Jeg tilbyder:

Individuel terapi

I individuel terapi har du mulighed for at gå i dybden med emner, der optager, tynger eller hæmmer dig. Det kan være angst, traume, ensomhed, lavt selvværd, personlig krise, stress, tab, sorg eller savn.

Jeg arbejder med det, som fylder for dig, og i det tempo, der passer til dig og din udvikling.

Parterapi

Hvis I som par formår at fremelske og styrke potentialet i hinanden, spreder det sig som i ringe i vandet til øvrige relationer i jeres liv og til jeres børn og hele familien styrkes – det er min oplevelse.

Gennem parterapi kan du og din partner få støtte til at se hinanden i nyt lys. I kan arbejde med det samspil, de mønstre og dynamikker som af og til kan føles så fastlåste og forvolde os voldsom smerte.

Jeg tager udgangspunkt i det, som fylder for jer, hvadenten det er kommunikative, praktiske, emotionelle, seksuelle eller sjælelige problemstillinger.

Parterapi er en enestående mulighed for at drage omsorg for det, som oftest betyder allermest for os.

Familieterapi

I familieterapien arbejder jeg med de dynamikker, udfordringer og muligheder, der er i familien.

Jeg ser familien som en unik og kompleks helhed; hvis ét medlem lider, gør de alle på en måde. I familieterapi bestræber jeg, at hvert medlem anerkendes for sit bidrag og sine individuelle oplevelser.

Gruppeterapi

Gruppedynamikker er utrolig interessante at arbejde med, da skjulte motiver eller misforståede hensyn ofte kan præge interaktionen.

I gruppeterapi arbejder jeg med de eksisterende konflikter, jeres individuelle mestringsstrategier, udviklingspotentialet samt atmosfæren i gruppen.

Min praksis


Oplevelsesorienteret terapi

Oplevelsesorienteret terapi er udgangspunktet for den terapi, jeg kan tilbyde dig. Det betyder, at jeg arbejder med det, som er, opleves og mærkes i nuet. Hvad der opleves i nuet trækker naturligvis altid tråde tilbage til tidligere oplevelser. Hele vores erfaringsbagage skaber tilsammen nuets virkelighed. Ved at arbejde med det, vi mærker og føler lige nu – både i krop og hjerte, kan vi ofte blive klogere på, hvordan tidligere oplevelser har præget os, og hvorledes vi kan navigere i vores nuværende virkelighed.
Med afsæt heri er relationen eller relationerne i det terapeutiske rum mit største redskab. Jeg bruger dermed også mig selv som aktiv medspiller i den terapeutiske proces.

Min terapeutiske erfaring fra øvrige sammenhænge er en del af min bagage og viden. Men vigtigst er, at jeg ikke arbejder ud fra en bestemt metode, men arbejder med den eller de dynamiske relationer, der udspiller sig i det terapeutiske rum. Du vil få hjælp til at komme i kontakt med dét, som allerede er eksisterende i dig og fylder i din relation til andre og derigennem opnå et langt større klarsyn over dine muligheder og dit iboende potentiale. Gennem livet vil der være vilkår, som vi ikke kan ændre på og omstændigheder, som vi aktivt kan ændre eller influere via egne valg. Uanset hvilken livsomstændighed, vi befinder os i, har vi altid mulighed for at forholde os aktivt til os selv. Gennem den oplevelsesorienterede terapi bliver det tydeligt, hvilke vilkår du lever under, og hvordan DU kan bevæge dig i dit liv.

Om mig

"Frem for alt, Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet"

Ordsprogenes bog 4:23

Min passion er at se mennesker udfolde sig i deres fulde potentiale og være det, som de er skabt til at være. Og være det i fællesskabet med andre.

Jeg er født i 1981 og bor i København. Min mand og jeg er gift på 17. år, og sammen har vi fire skønne børn; to teenagepiger på 15 og 13 år og to drenge på 7 og 2 år.

Jeg er af den overbevisning, at hvis ikke vi trives med os selv i vores parforhold eller i vores familie, præger det stort set alle områder af vores liv. Jeg længes selv dagligt efter at styrkes i mit eget parforhold og øve mig i min del af kærlighedens vekselsang.
Som terapeut begejstres jeg over at se potentialet og muligheden for bevægelse i de mennesker, jeg arbejder med og ser det som et privilegium at få lov til at tage del i deres udviklingen.

Min overbevisning

I relationer formes og dannes vi
I relationer såres vi
I relationer genopbygges vi

Jeg er overbevist om, at det er muligt at nærme os hinanden. Ikke kun når vi trives og alt stråler omkring os og indeni os, men i særdeleshed også når vi kæmper, møder modgang og afstanden synes overvældende. Jeg tror, det er muligt at møde hinanden i smerten og herigennem opnå en dybere forbindelse, forståelse og kærlighed til hinanden. Vi længes alle efter noget og behøver alle kærlighed for at kunne leve.

Jeg kan følges med dig/jer et stykke af vejen. Jeg indgår professionelt og omsorgsfuldt i din eksisterende virkelighed, tager udgangspunkt i det som fylder for dig og gennem den terapeutiske proces kan nye muligheder skabes.
Mit håb for terapien er altid at skabe kontakt, at anerkende det som er og at styrke dit iboende potentiale samt skabe rum for udvikling og hjertebevægelse.

Faglig baggrund

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutisk Forening, uddannet og certificeret par- og familieterapeut fra Dansk Familieterapeutisk Institut (DFTI). Det er en psykodynamisk uddannelse, hvor oplevelsesorienteret terapi er grundstenen. Desuden er jeg uddannet international/interkulturel socialrådgiver fra 2008.

Jeg har arbejdet med traumatiserede flygtninge, handicappede, udviklingshæmmede og deres pårørende samt med misbrugte børn. Desuden har jeg været kontaktperson i et psykiatrisk ambulant behandlingstilbud for unge med psykoselidelser indenfor det skizofrene spektrum, herunder ansvarlig for den individuelle terapeutiske intervention, psykoeducation, kognitiv gruppeterapi samt pårørende arbejde.
I en to-årig periode var jeg projektansat som relationsmedarbejder i en folkekirke, hvor jeg havde ansvar for individuelle samtaler (sjælesorg), gruppeledelse, workshops og undervisning.

Jeg har siden 2013, sideløbende med mit arbejde, udbudt terapiforløb. I 2015 valgte jeg at gøre terapi til min primære levevej.

Praktisk

Alt det med småt...

Priser

En time a 60 minutter koster 1000 kr.

Efter kl. 15.30 pålægges 150 kr. pr. time.

Min erfaring er, at det ofte er hensigtsmæssigt at bruge mellem en til halvanden time per session.

Betaling modtages via mobilePay eller kontant efter afsluttet samtale.

Aftaler og afbud

I begyndelse af hver samtale aftaler vi næste tid. Ved afbud skal der gives besked 24 timer inden vores aftale ellers betales den fulde pris.

Tavshedspligt

Enhver person og alt indhold i terapisamtalerne behandles med anonymitet og tavshedspligt.

I forbindelse med supervison kan jeg tage temaer op fra mine sessioner, men også supervison er underlagt princippet om tavshedspligt.

Beliggenhed

Jeg har særskilt terapipraksis i mit hjem på Philip Schous Vej 30 4. tv, 2000 Frederiksberg.

Det ligger tæt på både S-tog og Metro. Peter Bangs Vej st. og Flinthold st.

Omtale

Hvad klienterne siger:

Kontakt